Airline service & travel, Đặt vé máy bay tại AST giá rẻ nhất

Danh sách Tổng Lãnh Sự Quán các nước tại Tp Hồ Chí Minh

Consulate General of the Republic of India
55 Nguyen Dinh Chieu, District 3.
Tel: 3823 7050 - Fax: 3823 7047

Australian Consulate General
Floor 20, Vincom Building, 47 Ly Tu Trong, District 1
Tel: 35218100 - Fax: 35218101

Consulate General of the Republic of Poland
65 Le Loi, District 1
Tel: 39142883 - Fax: 39142884

Consulate General of the Kingdom of Cambodia
41 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38292751 - Fax: 38392744

Consulate General of Canada
10th floor, the Metropolitan 235 of Dong Khoi Street, District 1
Tel: 38279899 - Fax 38279935

Consulate General of the People's Republic of China
175 Hai Ba Trung, District 1
Tel: 38292459 - Fax 38295009

Consulate General of the Republic of Cuba
45 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38297350 - Fax 38295293

Consulate General of the Federal Republic of Germany
126 Nguyen Dinh Chieu, District 3
Tel: 38291967 - Fax 38231919

Consulate General of the Republic of France
27 Nguyen Thi Minh Khai, District 3
Tel: 35206800 - Fax 35206819

Taipei Economic - Cultural Office
336 Nguyen Tri Phuong, District 10
Tel: 383462647

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands
29 Le Duan, District 1
Tel: 38235932 - Fax 38235934

Korean Consulate General
107 Nguyen Du, District 1
Tel: 38225757 - Fax 38225750

Consulate General of the United States of America
4 Le Duan, District 1
Tel: 35204200 - Fax 35204244

Consulate of the Republic of Hungary
22 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38290130 - Fax: 38279622

Consulate General of the Republic of Indonesia
18 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38251888 - Fax 38299493

State Consulate General of Kuwait
24 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38270555 - Fax 38270111

Consulate General of the People's Democratic Republic of Laos
93 Pasteur, District 1
Tel: 38297667 - Fax 38299272

Consulate General of Malaysia
2 Ngo Duc Ke, District 1
Tel: 38299023 - Fax 38299027

Consulate General of New Zealand
P 909 / 9th Floor, Metropole Building 235 Dong Khoi, District 1
Tel: 38226907 - Fax: 38226905

Consulate General of the Russian Federation
40 Ba Huyen Thanh Quan, District 3
Tel: 39303936 - Fax: 39303937

Consulate General of Japan
261 Dien Bien Phu, District 3
Tel: 39333510 - Fax: 39333520

Consulate General of the Republic of Panama
7A Le Thanh Ton, District 1
Tel: 38250334 - Fax: 38236447

Consulate General of the Republic of the Philippines
Floor 37 SaiGon Trade Center, 37 Ton Duc Thang, District 1
Tel: 35180045 - Fax: 35180047

Consulate General of the Republic of Singapore
Floor 8 Saigon Center, 65 Le Loi, District 1
Tel: 38225173 - Fax: 39142938

Consulate General of the Kingdom of Thailand
77 Tran Quoc Thao, District 3
Tel: 39327637 - Fax: 39326002

Consulate General of the Kingdom of Sweden
8A / 11 Thai Van Lung, District 1
Tel: 38236800 - Fax: 38236817

Consulate General of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
25 Le Duan, District 1
Tel: 38251380 - Fax: 38221971

Consulate of the Kingdom of Belgium
7th Floor, Sunwah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1
Tel: 38219354 - Fax: 38278068

Consulate of the Republic of Portugal
66/11 Phan Ngoc Thach, District 3


Consulate of the Republic of Chile
121 Street 38, Binh Trung Tay, District 2
Tel: 37432717 - Fax: 37432716

Consulate of the Republic of Italy
93 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1
Tel: 38275447

Consulate of the Republic of Iceland
80 Nguyen Dinh Chieu, District 3
Tel: 3827442- Fax: 38244461

Consulate of the Union of Mexico
11 Tra Khuc, Tan Binh District
Tel: 38489734 - Fax: 38441798

Mongolian Consulate
18K30 Pho Quang, Tan Binh District
Tel: 39970691 - Fax: 39970537

Consulate of the Union of Myanmar
50 Sam Son, Ward 4, Tan Binh District
Tel: 54490805 - Fax: 54490805

Consulate of the Kingdom of Norway
21-23 Nguyen Thi Minh Khai, District 1
Tel: 38221696 - Fax: 38272696

Consulate of the Republic of South Africa
25 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38238556 - Fax: 38238557

Romanian Consulate
33/6 Dang Van Ngu, Phu Nhuan District
Tel: 39911204 - Fax: 38450587

Consulate of the Czech Republic
18Bis / 28 Nguyen Thi Minh Khai, District 1
Tel: 38290585 - Fax: 38226043

Consulate of the Republic of Slovakia
64-68 Hai Ba Trung, District 1
Tel: 38298888 - Fax: 38277999

Consulate of the Republic of Sudan
194 No Trang Long, Binh Thanh District
Tel: 0979157868

Economic and Trade Office of the Kingdom of Spain
21 Phung Khac Khoan, District 1
Tel: 38250173 - Fax: 38250174

Consulate of the Swiss Federation
124 Dien Bien Phu, District 1
Tel: 38205402 - Fax: 38244856

Consulate of Ukraine
22-24 Nguyen Van Thu, District 1
Tel: 39104054 - Fax: 39104053


Contact booking air tickets, hotel reservations, visa procedures, travel insurance at:

Office AST: 57 Tran Quoc Thao, Ward Vo Thi Sau, District 3, HCMC.
Phone: (028)39 306 999 - Ext:268 – 0888 666 268

Liên hệ AST

Họ và tên:
Tên công ty:
Số điện thoại:
Email:
Tin nhắn:
Tin nhắn
08/09/2020 3:14:09 CH - 1536

Khám phá thêm

AST Travel Co.,Ltd

Trụ sở: 57 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Phone: (028)39 306 999 - Ext: 268

Email: info@asttravel.com.vn